İstanbul Üniversitesi
http://iktisat.istanbul.edu.tr/?p=6393
Export date: Mon Jan 22 15:48:02 2018 / +0000 GMT

Fakülte Kurulu


Prof.Dr.Haluk ALKAN 1Dekan
Prof.Dr.Muhittin KAPLAN 2İngilizce İktisat Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Ahmet İNCEKARA 3İktisat Bölüm Başkanı - Fakülte Senatörü
Prof.Dr.Halil İbrahim SARIOĞLU 4Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Salim Ateş OKTAR 5Maliye Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Nilgün ÇİL Ekonometri Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Halim KAZAN 6İşletme Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Füsun İSTANBULLU DİNÇER 7Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Haluk ALKAN 8Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Mithat Zeki DİNÇER 9Üye
Prof.Dr.Gülden ÜLGEN 10Üye
Prof.Dr.Seyhun DOĞAN 11Üye
Doç.Dr.Halil TUNALI 12Üye
Doç.Dr.Haluk ZÜLFİKAR 13Üye
Yard.Doç.Dr.Hakan BEKTAŞ 14Üye
Raportör: Serkan SARAÇFakülte Sekreteri


 

FAKÜLTE KURULUNUN KURULUŞ ve İŞLEYİŞİ

 • Fakülte Kurulu, Dekanın başkanlığında Fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa Fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için Fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

 • Fakülte Kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.

 • Dekan, gerekli gördüğü hallerde Fakülte Furulunu toplantıya çağırır.


FAKÜLTE KURULUNUN GÖREVLERİ

Fakülte Kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

 • Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.

 • Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek.

 • Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Links:
 1. http://aves.istanbul.edu.tr/ersoz/
 2. http://aves.istanbul.edu.tr/43831/
 3. http://aves.istanbul.edu.tr/incekara/
 4. http://aves.istanbul.edu.tr/sarioglu/
 5. http://aves.istanbul.edu.tr/oktarat/
 6. http://aves.istanbul.edu.tr/halim.kazan/
 7. http://aves.istanbul.edu.tr/istanbul/
 8. http://aves.istanbul.edu.tr/43855/
 9. http://aves.istanbul.edu.tr/mzdincer/
 10. http://aves.istanbul.edu.tr/gulgen/
 11. http://aves.istanbul.edu.tr/sdogan/
 12. http://aves.istanbul.edu.tr/htunali/
 13. http://aves.istanbul.edu.tr/zulfikar/
 14. http://aves.istanbul.edu.tr/hbektas/
Post date: 2014-12-07 09:33:57
Post date GMT: 2014-12-07 07:33:57

Post modified date: 2016-08-24 18:36:21
Post modified date GMT: 2016-08-24 15:36:21

Export date: Mon Jan 22 15:48:02 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://iktisat.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com