Fakülte Kurulu

Prof.Dr.Haluk ALKAN Dekan
Prof.Dr.Muhittin KAPLANİngilizce İktisat Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Ahmet İNCEKARAİktisat Bölüm Başkanı - Fakülte Senatörü
Prof.Dr.Halil İbrahim SARIOĞLUÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Salim Ateş OKTAR Maliye Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Nilgün ÇİL Ekonometri Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Halim KAZAN İşletme Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Füsun İSTANBULLU DİNÇER Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Haluk ALKAN Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Mithat Zeki DİNÇER Üye
Prof.Dr.Gülden ÜLGEN Üye
Prof.Dr.Seyhun DOĞANÜye
Doç.Dr.Halil TUNALI Üye
Doç.Dr.Haluk ZÜLFİKARÜye
Yard.Doç.Dr.Hakan BEKTAŞÜye
Raportör: Serkan SARAÇFakülte Sekreteri

 

FAKÜLTE KURULUNUN KURULUŞ ve İŞLEYİŞİ

  • Fakülte Kurulu, Dekanın başkanlığında Fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa Fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için Fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.
  • Fakülte Kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.
  • Dekan, gerekli gördüğü hallerde Fakülte Furulunu toplantıya çağırır.

FAKÜLTE KURULUNUN GÖREVLERİ

Fakülte Kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  • Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.
  • Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek.
  • Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.
07/12/2014
17071 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00