Dekanlık

dekan

Dekan
Prof.Dr.Haluk ALKAN

DEKAN Prof.Dr.Haluk ALKAN
DEKAN YARDIMCISIProf.Dr.Nagihan OKTAYER
FAKÜLTE SEKRETERİ Serkan SARAÇ

08/12/2012
20165 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00