Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Elemanları ( Labour Economics And Industrial Relations Department )

Bölüm Başkanı : Prof.Dr.Halil İbrahim SARIOĞLU

Çalışma Ekonomisi ABD ( Division of Labour Economics )

ABD Başkanı : Prof.Dr.Sedat MURAT uhdesinde

Doç.Dr.Meltem DELEN

Doç.Dr.Levent ŞAHİN

Doç.Dr.Sayım YORĞUN

Yrd.Doç.Dr.Ziya ERDEM

Yrd.Doç.Dr.Başak Işıl ÇETİN

Araş.Gör.Osman AKGÜL

Araş.Gör.Muhammed Erkam KOCAKAYA

Endüstri İlişkileri ABD ( Division of Industrial Relations )

ABD Başkanı :Prof.Dr.Arif YAVUZ

       Prof.Dr.Süleyman ÖZDEMİR

       Prof. Dr. Tekin AKGEYİK

Doç.Dr.Umut OMAY

Araş.Gör.Mehmet GÜLER

Araş.Gör.Samet YAŞAR

Araş.Gör.Muhammet Enes KAYAGİL

İnsan Kaynakları ve Yönetimi ABD 

(Division of Human Resource Management )

ABD Başkanı : Prof. Dr. Mustafa DELİCAN

Doç.Dr.Şelale UŞEN

Dr.Halil YILDIZ

Araş.Gör.Neşe ÇAKI (ÖYP)

Araş. Gör. Murat KALKAN

Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik ABD

( Division of  Social Policy and Social Security )

ABD Başkanı : Prof. Dr. Sedat MURAT

Prof.Dr.Halis Yunus ERSÖZ

Prof.Dr.Recep SEYMEN

Doç.Dr.Faruk TAŞCI

Yrd.Doç.Dr.Şenol KURT

Yrd.Doç.Dr.İlhan DOĞAN

Araş.Gör.Selcan PEKSAN (ÖYP)

Araş.Gör.Emir KAYACAN

İş Hukuku ABD ( Division of Labour Law )

ABD Başkanı : Prof.Dr.Halil İbrahim SARIOĞLU

Yard.Doç.Dr.Hasan ŞENOCAK

Araş.Gör.Uygar Ekim İÇMEZ (ÖYP)

Araş.Gör.Abdullah EROL

06/12/2012
33983 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00