Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Elemanları ( Labour Economics And Industrial Relations Departmant )

Bölüm Başkanı : Prof.Dr.Sedat MURAT

Çalışma Ekonomisi ABD ( Division of Labour Economics )

ABD Başkanı : Prof.Dr.Sedat MURAT uhdesinde

Doç.Dr.Meltem DELEN

Doç.Dr.Levent ŞAHİN

Yrd.Doç.Dr.Başak Işıl ÇETİN

Araş.Gör.Osman AKGÜL

Endüstri İlişkileri ABD ( Division of Industrial Relations )

ABD Başkanı : Prof. Dr. Tekin AKGEYİK

Prof.Dr.Arif YAVUZ

Prof.Dr.Süleyman ÖZDEMİR

Doç.Dr.Umut OMAY

Yard.Doç.Dr.Nilgün TUNÇCAN ONGAN

Araş.Gör.Mehmet GÜLER

Araş.Gör.Samet YAŞAR

Araş.Gör.Muhammet Enes KAYAGİL

Araş.Gör.Muhammet Erkam KOCAKAYA

İnsan Kaynakları ve Yönetimi ABD 

(Division of Human Resource Management )

ABD Başkanı : Prof. Dr. Mustafa DELİCAN

Prof.Dr.Berrak KURTULUŞ

Doç.Dr.Şelale UŞEN

Dr.Halil YILDIZ

Araş.Gör.Neşe ÇAKI (ÖYP)

Araş. Gör. Murat KALKAN

Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik ABD

( Division of  Social Policy and Social Security )

ABD Başkanı : Prof. Dr. Sedat MURAT

Prof.Dr.Halis Yunus ERSÖZ

Yard.Doç.Dr.Faruk TAŞÇI

Araş.Gör.Dr.Şenol KURT

Araş.Gör.Selcan PEKSAN (ÖYP)

Araş.Gör.Emir KAYACAN

İş Hukuku ABD ( Division of Labour Law )

ABD Başkanı : Doç.Dr.Halil İbrahim SARIOĞLU

Yard.Doç.Dr.Hasan ŞENOCAK

Araş.Gör.Uygar Ekim İÇMEZ (ÖYP)

Araş.Gör.Abdullah EROL

06/12/2012
17508 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00