Turizm İşletmeciliği Bölümü

Turizm İşletmeciliği Bölümü, günümüzün en önemli endüstrilerinden biri haline gelen turizme nitelikli üst düzey yönetici yetiştirmeyi hedeflemektedir. 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı’nda öğrenci almaya başlamıştır. Kontenjanı 50 öğrenci olan bölümün İktisat Fakültesi bünyesinde kurulma kararının alınmasının nedeni, turizm endüstrisinde hizmet verecek öğrencilerin uzmanlık alanlarının yanı sıra temel İktisat ve İşletme bilgileri ile donanımlarını sağlamaktır. Özellikle birinci ve ikinci sınıfta İktisat ve İşletme ağırlıklı dersler yoğun olup; uzmanlık alanı olan turizm dersleri üçüncü sınıfta okutulmaya başlanmaktadır. Bölümümüzde İktisat-İşletme-Ekonometri-İstatistik derslerini Fakültemizin diğer Bölümlerindeki öğretim üyeleri vermekte olup; turizm ve mesleki yabancı dil ile ilgili dersler Turizm İşletmeciliği Bölümünün öğretim üyeleri tarafından üstlenilmiştir. Turizm İşletmeciliği Bölümüne bağlı olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Yüksek Lisans Programı da bulunmakta olup; söz konusu programın kontenjan sayısı 15’tir. Bölümümüzde halen iki profesör, bir yardımcı doçent, iki araştırma görevlisi, bir okutman görev yapmaktadır.
Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunlarının konaklama, seyahat, ulaştırma, yiyecek-içecek işletmelerinde; kongre, konferans, fuar hizmeti veren birimlerde ve kamu sektörünün konuyla ilgili kuruluşlarında yönetici olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır. Öğrenciler ikinci ve üçüncü sınıfta yaz dönemlerinde yurt dışındaki veya yurt içindeki turizm işletmelerinde toplam 60 işgünü staj yapmakta olup; stajını başarı ile tamamlamayan öğrenciler mezun olamamaktadır. Bölüm staj yerlerinin seçimini öğrencilere bırakmakla birlikte, ilgili yönlendirmeleri ve yazışmaları yaparak staj yeri bulmakta yardımcı olmaktadır. Teorik eğitimin uygulama ile desteklenmesini pekiştirmek amacı ile bölüm stajının yanında, Eğitim Araştırma Gezileri de düzenlemektedir.
Bu bölümü kazanan öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfına katılmaktadır. İngilizce yeterlik sınavını başaran öğrenciler birinci sınıftan öğrenimlerine başlamaktadır. Bölümün öğretim dili Türkçe’dir; fakat her akademik yarıyılın başında Bölüm tarafından belirlenen ve Fakülte Kurulu tarafından kabul edilen bazı dersler İngilizce okutulmaktadır. İngilizce’nin yanı sıra Turizm İşletmeciliği Bölümünde Almanca da öğretilmektedir.
Ulusal düzeyde diğer Üniversitelerin Turizm Bölümleri ile de işbirliği yapan bölümümüz 2007 yılında 7 Üniversitenin katılımı ile Marmara Akademik Turizm Araştırmaları Grubu içinde yer almıştır. Uluslararası düzeyde de Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün Danimarka’da eğitim veren “The Danish Business Academy” ile Erasmus kapsamında Öğrenci ve Öğretim Üyesi değişim anlaşması bulunmaktadır.
Akademik faaliyetler ve yayın açısından da turizm endüstrisine destek olmaya çalışan Turizm İşletmeciliği Bölümü; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin vizyonuna ve misyonuna uygun olarak kadrosunu genişletmeyi, sektör ile bağlantısını güçlendirmeyi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini arttırmayı planlamaktadır.

Öğretim elemanları

05/12/2012
63181 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00