Öğrenci Memnuniyet Anketi

Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında paydaş isteklerinin değerlendirilmesi
amacıyla oluşturulan ve Rektörlük Kalite Koordinatörlüğü sayfasında yer alan “Öğrenci
Memnuniyet Anketi” için tıklayınız.

07/12/2017
604 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00