III. Türk Dünyası Üniversiteli Gençler Yaz Okulu Hakkında

2017 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi tarafından “III. Türk Dünyası Üniversiteli Gençler Yaz Okulu” düzenleneceği, söz konusu yaz okuluna Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Tarih, Hukuk, Sosyoloji, Siyasal, Uluslararası İlişkiler vb.
programlarda okuyan 1., 2., ve 3. sınıf öğrencilerin katılabileceği hakkında adı geçen Üniversiteden alınan 12.01.2017 tarihli, 2/69 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
web-duyurusu3-turk-dunyasi-universiteli-gencler-yaz-okulu
01/02/2017
1561 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00