Eğitim Bilgi Sistemi (EBS) Hakkında

İstanbul Üniversitesindeki tüm akademik birimlerin eğitim – öğretim süreçlerinin ulaşılabilir, tanımlı, planlı, şeffaf ve öğrenci hareketliliğini destekler bir yapıya taşınması amacıyla İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilgi Sistemi (EBS) hazırlanmış olup, http://ebs.istanbul.edu.tr/ adresinde erişime açılmıştır.

EBS’ye, Fakültemiz web sayfası “Öğrenci” sekmesinden ulaşılabilmektedir. Sisteme, ayrıca Üniversitemiz ana sayfasında “Öğrenci” menüsü içerisinden de erişilebilmektedir. İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilgi Sistemi (EBS), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile Bologna Süreci uygulamalarını birleştiren ve ulusal/uluslararası düzeydeki ilgili paydaşlara yönelik içerikle tasarlanan bir bilgi portalıdır.

İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilgi Sistemi’nde, Bologna Süreci kıstasları ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda yeniden yapılandırılan ön lisans, lisans ve lisansüstü akademik programlarımız ve üniversitenin öğrencilere sunduğu temel hizmetler/imkânlar/destekler hakkında ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

Bilgi sistemimiz üniversitemizin diğer bilişim sistemleri (öğrenci otomasyon sistemi AKSİS, akademik veri yönetim sistemi AVES vb) ile bütünleşmiş çalışan ve eğitim – öğretim süreçlerini geliştirmeye yönelik bir uygulama olarak geliştirilmiştir. Tüm akademik programların bilgileri, amaç ve hedefleri, öğrenme kazanımları ve programlara ait 25.000’i aşkın dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredileri, ders içerikleri, öğrenci iş yükleri, değerlendirme süreçleri ve ilgili tüm bileşenleri EBS’den izlenebilir.

04/01/2017
2085 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00