Giden Öğrenci

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ NEDİR?

Erasmus Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye’de örgün eğitim vermekte olan bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesinde bulunan anlaşmalı yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için (bir dönemle kısıtlı olmak kaydıyla) mali destek alma şansına sahip olurlar.

 

KİMLER ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNDEN YARARLANABİLİR?

 • Tam zamanlı üniversite öğrencileri (Halihazırda 1., 2. ve 3. sınıfa kayıtlı lisans öğrencileri ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri)
 • Başvuruda bulunan öğrencinin son dönem (güz yarıyılı) AGNO’su lisans öğrencileri için 2.20’den lisansüstü öğrencileri için ise 2.50’den yüksek olmalıdır
 • İlgili okulun eğitim dilinde yapılacak yabancı dil sınavından en az 55 alınması gerekir.
 • Öğrencinin alttan ders alması (AGNO şartı sağlandığı sürece) sorun teşkil etmez.

 

ERASMUS BAŞVURUSU VE YERLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?

 • Bir sonraki öğretim yılı için Erasmus Öğrenim Hareketliliği başvuru duyurusu Üniversitemiz Erasmus web sayfasından (http://erasmus.istanbul.edu.tr/) her yılın Ocak/Şubat aylarında yapılır. Başvurular yalnızca yılda bir kez, bir sonraki öğretim yılının hem güz hem de bahar dönemleri için beraberce yapılmaktadır.
 • İlgili öğrenciler başvurularını AKSİS üzerinden online olarak yapar.
 • Başvuruda bulunan tüm öğrenciler gitmek istediğiniz üniversitenin eğitim dilini göz önüne alarak yabancı dil sınavına girer. [YDS, IELTS, TOEFL vs. dil skorlarınız bu aşamada geçerli kabul edilmez. ]

NOT: Anlaşmalı olduğumuz bazı üniversiteler, öğrencilerimizden uluslararası geçerliliği olan başka dil sınavı skorları isteyebilmektedir. Bu durumda öğrencilerimiz, bu skorları temin etmekle yükümlüdür.

 • Değerlendirme aşamamasında öğrencilerin yabancı dil notunun %50’si ve AGNO’sunun %50’sinden oluşan bir “Nihai Not” hesaplanır ve bu bilgiler Üniversitemiz Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu tarafından fakültelere/bölümlere gönderilir. Bölümler öğrencilerini bu nihai nota göre sıralayarak kontenjanları dahilinde yerleştirme işlemi yaparlar.

NOT: Öğrencinin yerleştirme işleminin yapılmış olması hibe alacağı anlamına gelmez.

 

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNDEN YARARLANMAYA HAK KAZANDIM. ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?

AŞAMA 1- BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİNİN KARŞI OKULLARA İSİM BİLDİRMESİ: Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmaya hak kazandığınızda ilk olarak bölüm koordinatörleriniz (sayfa 3’e link verilecek)  isimlerinizi ve e-posta adreslerinizi gideceğiniz okullara bildirir ve kısa bir süre sonra karşı okullar izlemeniz gereken prosedür ile ilgili sizlere bilgilendirme maili gönderirler. (Bu noktadan itibaren sizinle tüm iletişim belirttiğiniz e-posta adresiniz üzerinden sağlanacağını, bu adresinizi sık sık kontrol etmeniz gerektiğini unutmayın!)

 

AŞAMA 2- ÖĞRENCİLERİN YÜRÜTMESİ GEREKEN İŞLEMLER: Öğrencilerin 3 ayrı işlemi beraberce yürütmesi gerekir:

 1. Karşı okulun başvuru prosedürü: Bölüm Koordinatörleri isimlerinizi karşı okullara bildirdiğinde sorumlu kişiler sizinle e-mail yolu ile yapmanız gerekenler hususunda iletişime geçeceklerdir. Bununa birlikte öğrencilerimizin gidecek oldukları üniversitenin erasmus web sayfasından başvuru prosedürü ve başvuru son tarihi ile ilgili bilgi sahibi olmaları çok önemlidir. Bu tarihler içerisinde istenen belgelerin temin edilmesi ve karşı okulun talep ettiği şekilde gönderilmesi gerekir.
 2. İstanbul Üniversitesinin başvuru prosedürü: Üniversitemizin Erasmus web sayfasında yürütmeniz gereken işlemler “Öğrenci Bilgi Paketi” başlığı altında detaylı olarak açıklanmaktadır. Tamamlamanız gereken tüm belgeleri http://erasmus.istanbul.edu.tr/?page_id=7417 linkinden bulabilirsiniz. Karşı okuldan akseptansınız (kabul belgeniz) geldiği andan itibaren, Üniversitemiz Erasmus Ofisinden harçsız pasaport kağıdınızı alabilir ve pasaport ve vize işlemlerine başlayabilirsiniz. Gitmeden önce tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde teslim edilmiş olması gerekir. Bu belgeler içerisinde en önemlisi “Öğrenim Anlaşması” (Learning Agreement) dır. Öğrenim Anlaşması dönemlik düzenlenir ve karşı okuldan alacağınız dersler ile o derslerin İstanbul Üniversitesinde karşılık geleceği dersleri gösterir. Her öğrenci bir dönemde en az 30 ECTS lik ders almak zorundadır. Ders seçimi aşamasında, öğrencilerin programına uygun dersleri seçmesi için bölüm koordinatörlerinden yardım alması faydalı olacaktır. Bu derslerin fakültemizdeki karşılık dersleri de bölüm koordinatörlerimiz tarafından belirlenir. Öğrenim Anlaşması son aşamada öğrenci, bölüm koordinatörü ve kurum koordinatörü tarafından imzalanır ve karşı üniversiteye gönderilir. Karşı üniversitenin de onayıyla birlikte geçerli hale gelir.
 3. Vize işlemleri: Her ülkenin vize başvurusu farklı şekilde yapıldığından, bunları takip etmek ve yerine getirmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır.
 4. Yüksek Lisans/Doktora öğrencilerinin dikkatine! Fakültemize bağlı Anabilim Dalı ve Bilim Dallarında öğrenim görmekte olan öğrenciler de Fakültemiz anlaşmalarından yararlanırlar. Bu öğrenciler, (ilk yıl) ders yükümlülüklerini tamamladıktan sonra başvuru yapabildiği için 30 ECTS kredisi karşılığında tez konularında kütüphane çalışması yapmak üzere anlaşmalı okullara gönderilirler. Ancak anlaşmalı olduğumuz bir çok okul, sadece kütüphane çalışması için 30 ECTS vermeyi kabul etmeyip, öğrenciye belli miktarda ders vermeyi zorunlu kılmaktadır. Bu durumda, öğrencimiz İstanbul Üniversitesinde ders yükümlülüğünü tamamlamış olsa bile, karşı okulun istediği miktarda dersi almak durumundadır. Bu bakımdan lisans üstü öğrencilerimizin okul tercihinde bulunmadan önce bölüm koordinatörleri ile görüşmeleri gerekmektedir.

 

HİBE ALIP ALAMAYACAĞIM NASIL BELİRLENİR?

 • Erasmus Öğrenim Hareketliliğini ülke çapında düzenleyen Ulusal Ajans (http://www.ua.gov.tr/), her yıl üniversitelere belli bir hibe tahsis eder. Üniversitemiz de bunu Fakültelere bölüştürür. Mesela 2016-2017 öğretim yılında İktisat Fakültesine 44 öğrenci için hibe tahsis edilmiştir. Fakültelere hibe bilgisi geldikten sonra, bölüm koordinatörleri toplanarak, gidecek tüm öğrencileri nihai notlarına göre (bu kez Fakülte çapında) sıralayarak kimin hibeli gidip gidemeyeceğini belirler.
 • Daha fazla kişinin yararlanabilmesi için sıralamaya giren öğrencilerimiz maksimum 1 dönem için hibe alabilirler.
 • Yerleştirme listesinde olup, hibe alamayan istekli öğrenciler hibesiz şekilde de Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden yararlanabilirler.
 • Buradaki önemli nokta, Fakültelere tahsis edilen hibe miktarının seçim sürecinden oldukça sonra açıklanıyor olmasıdır. (En iyi ihtimalle Haziran başında) Dolayısıyla yerleştirmesi yapılan ancak daha sonra hibeden yararlanamayan öğrencilerimizin Öğrenim Hareketliliğinden feragat etme hakkı bulunmaktadır. (Feragatname formuna link verelim)
 • HANGİ ÜLKE NE KADAR HİBE ALIYOR? (2016-2017)
 • Hibe almaya hak kazanan öğrencilerimiz için, toplam tutarın % 70’i Ekim/Kasım aylarında hesaplarına yatırılır.
 • Hibenin kalan %30’u öğrencilerimiz Türkiye’ye döndüğünüzde iki şartla alınabilir:
  • İstenen tüm evrakların eksiksiz şekilde Uluslararası Akademik İlişkiler Kuruluna sunulması gerekir.
  • Öğrenim anlaşmasında bulunan toplam ECTS kredisinin %70’inden başarılı olunması gerekir. (30 ECTS kredilik dersin en az 21’inden geçmiş olmalısınız.)
  • Gerekli Belgeler tam ve zamanında sunulmaz ise hibenin tamamı geri istenebilir.

 

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SONRASINDA DERS DENKLİĞİ NASIL YAPILACAK?

Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yurtdışında eğitim gören öğrencilerin aldığı ve başarılı olduğu derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre, öğrencinin not belgesine (transkript) işlenir. Bunun yapılabilmesi için, ilgili öğrencinin karşı okuldan aldığı transkriptinin bir kopyası ile öğrenci işlerine dilekçe vermesi gerekmektedir. Erasmus Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin not dönüşüm işlemleri aşağıda yer alan AKTS not dönüşüm tablosu değerleri dikkate alınarak yapılır.

Erasmu+Giden Öğrenci+Not İntibak Tablosu

İktisat Fakültesi Erasmus Anlaşmaları

Koordinatör Listesi

10/08/2016
2238 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00